Make your own free website on Tripod.com
 

  JAN FEB MAC APR MAY  JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DEC  
SUN           1             SUN
MON           2     1.Instr 8     1 MON
TUE       1   3 1. Pen.Pel.Baru   2     2 TUE
WED 1. New Year     2   4 2. Orentasi   3 1   3 WED
THU 2     3 1. H.Pekerja 5 3. Orentasi   4 2   4 THU
FRI 3     4 2. S.EXAMS 6 4. Orentasi 1 5.Kursus MPP 3   5 FRI
SAT 4FS 1. T.Baru Cina 1 5FS 3FS 7.H.K.YD.Agong 5.Sukan/Penutup 2 6.Kursus MPP 4 1   SAT
SUN 5 2 2 6 4 8 6. Pen.Pel.Lama 3 7 5 2   SUN
MON 6 3.Instr 4 3. BREAK 7.Instr 12 5. S.EXAMS 9 7. Perhimpunan 4.Instr 5 8.Instr 9 6.Instr 13 3. S.EXAMS 8 MON
TUE 7. Pen.Pel.Baru 4 4.A.Muharam 8 6. S.EXAMS 10 8.Instr 1 5 9.Pentauliahan MPP 7 4. S.EXAMS 9 TUE
WED 8. Orentasi 5 5 9 7. S.EXAMS 11 9 6 10 8 5. S.EXAMS 10 WED
THU 9. Pen.Pel.Lama 6 6 10 8. S.EXAMS 12 10 7. Mesy.Agong MPP 11 9 6. S.EXAMS 11 THU
FRI 10.Perhimpunan 7 7 11 9. S.EXAMS 13 11 8 12 10.  A. Dinner 7. S.EXAMS 12 FRI
SAT 11.Taklimat Koq 8 8 12. Koq/Prog3 10.S.EXAMS 14 12 9 13 11.H.K YD.N. MELAKA 8. S.EXAMS 13 SAT
SUN 12 9 9 13 11 15 13 10 14 12 9 14 SUN
MON 13. Instr 1. Mes. 10. Instr 5. Mes 10. Instr 8. Mes. 14. Instr 13. Mes. 12.S.EXAMS 16 14.Instr 2 11.Instr 6 15.Instr 10 13.Instr 14 10.S.EXAMS 15 MON
TUE 14 11 11 15.M.Bersejarah 13.S.EXAMS 17 15.Derma darah 12 16 14 11 16 TUE
WED 15 12. Raya Haji 12 16 14. M. Nabi 18 16 13 17 15 12 17 WED
THU 16. Pend. Koq 13 13 17 15. WESAK 19 17 14 18 16.Perhimpunan 13 18 THU
FRI 17 14 14 18 16.S.EXAMS 20 18 15 19 17 14 19 FRI
SAT 18TS 15TS 15TS 19TS 17 21 19 16 20 18 15 20 SAT
SUN 19 16 16 20 18 22 20 17 21.H.Graduasi 19 16 21 SUN
MON 20.Instr 2 17.Instr 6 17.Instr 9 21.Instr 14 19.S.EXAMS 23 21.Instr 3 18.Instr 7 22.Instr 11 20.REVISION 17 22 MON
TUE 21 18 18 22 20.S.EXAMS 24 22 19 23 21.REVISION 18 23 TUE
WED 22 19 19 23 21. HOLIDAYS 25 23 20 24 22.REVISION 19 24 WED
THU 23 20 20 24.Perhimpunan 22 26 24 21.Pilihanraya MPP 25 23.REVISION 20 25.Christmas THU
FRI 24 21 21 25 23 27 25 22 26 24.Deepavali 21 26 FRI
SAT 25. Koq/C.Agama 22.Koq/Prog2 22. H.Sukan 26 24 28 26 23 27 25 22 27 SAT
SUN 26 23 23. H.Sukan 27 25 29 27 24 28 26 23 28 SUN
MON 27.Inttr 3 24.Instr 7.Mes. 24.Instr 10 28.REVISION.Mes. 26 30 28.Instr 4 25 29.Inster 12 27.A.Ramadhan 24 29 MON
TUE 28 25 25 29.REVISION 27   29 26 30 28. S.EXAMS 25.HARI*RAYA 30 TUE
WED 29 26 26 30.REVISION 28   30 27   29. S.EXAMS 26.AIDIL*FITRI 31 WED
THU 30. Derma darah 27 27   29   31 28   30. S.EXAMS 27   THU
FRI 31 28 28   30     29   31. S.EXAMS 28   FRI
SAT     29.H.Sukan akhir   31     30     29   SAT
SUN     30         31.National day     30   SUN
MON     31.Instr 11                   MON
   
   
    Mid semester break Aktiviti hari Sabtu ke 2 dan ke 4 sahaja:-  
    Semester Holidays Koq : Aktiviti Kokurikulum (8.30 - 10.00 pagi)  
    Pulang Bermalam C.A: Ceramah Agama 1 & 2 (10.30 - 12.30 t.hari)  
    Public Holidays Prog: Program 2 & 3 (10.30 - 12.00 t. hari)