Make your own free website on Tripod.com
KPMM
KOLEJ PROFESIONAL MARA MELAKA
Jalan Hang Tuah, 75300 Melaka
Tel: 06-2812011/12
Faks: 06-2812009


Utama | Aktiviti | Berita | Felasafah | Kalender | Kelab/persatuan | Kursus | Hari-kelepasan | Syarat-kemasukan | Peperiksaan
MPP | Penasihat-akademik | System-pengajian | Bekas-pengetua | Peristiwa | Piagam | Staf-akademik | Staf-pentadbiran | Warden
 
 

Selamat datang
 

FALSAFAH KPM MELAKA

Berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Negara, kami
percaya bahawa pendidikan adalah suatu kewajipan dan
komitmen yang berterusan, dinamik dan saintifik untuk
pempertingkatkan kualiti dan kebergunaan manusia kepada
diri sendiri, masyarakat dan Tuhan.  Kami juga yakin bahawa
Kolej yang berkualiti dan cemerlang sentiasa peka dan
komited kepada usaha-usaha miningkatkan kualiti,
produktiviti, kecemerlangan, penyuburan, pengembangan
potensi, kepimpinan dan kreativiti.  Disamping itu, setiap
pelajar adalah unik, istimewa dan berpotensi tinggi untuk
terus maju dalam mencipta kecemerlangan.
 

VISI KPM MELAKA

Visi KPM Melaka ialah menjadi pusat pendidikan yang
cemerlang dan berupaya menyediakan prasarana pendidikan
yang mantap untuk melahirkan tenaga manusia yang
berkualiti dan bijaksana ke arah pembentukan golongan
profesional dan usahawan di masa hadapan.
 

MISI KPM MELAKA

Misi KPM Melaka ialah melahirkan pelajar-pelajar yang
cemerlang, berdisiplin, bersepadu dan seimbang dari segi
intelek, emosi, jasmani dan rohani untuk pengajian lanjutan dan
kerjaya berteraskan Perakaunan dan Pengurusan Perniagaan.
 
 
 
 

Link:
Laman Halim


Utama | Aktiviti | Berita | Felasafah | Kalender | Kelab/persatuan | Kursus | Hari-kelepasan | Syarat-kemasukan | Peperiksaan

MPP | Penasihat-akademik | System-pengajian | Bekas-pengetua | Peristiwa | Piagam | Staf-akademik | Staf-pentadbiran| Warden