Make your own free website on Tripod.com
KPMM
KOLEJ PROFESIONAL MARA MELAKA
Jalan Hang Tuah, 75300 Melaka
Tel: 06-2812011/12
Faks: 06-2812009


Utama | Aktiviti | Berita | Felasafah | Kalender | Kelab/persatuan | Kursus | Hari-kelepasan | Syarat-kemasukan | Keputusan-peperiksaan
MPP | Penasihat-akademik | System-pengajian | Rekod-pengetua | Peristiwa | Piagam | Staf-akademik | Staf-pentadbiran | Warden
 
 

Selamat datang

JAWATANKUASA INDUK KPMM TAHUN 2002

JAWATANKUASA
NAMA PENSYARAH:

PENGERUSI

1. Peperiksaan dan Penilaian
(JPP)
1. Pn. Asnida bt Ahmad Fuad (K)
2. Pn. Samsiah bt Kandar

3. Cik Mazlina bt Zainudin

4. Pn. Noryatibt Hussin

5. Pn. Masriah bt Mansor

6. Pn. Nor Rajwani bt Awang (S/u)

PPHEA
2. Konvokesyen dan Kecemerlangan
Kolej 

(JGKA)

1. Utz Md Zanbin Yausof
2. Pn Asnidabt Ahmad Fuad

3. Pn. Kamisah bt Ngalim

4. Cik Kan Kim Giok

5. Cik Norlida bt. Hashim

6. Pn.Kamila bt Aziz

PPHEA
3. Program Agama Kolej
(JPAK)
1. Utz. Noraini bt Salleh (K)
2. Cik Malaini bt Abdul Rahman

3. Ust. Zainuddinb Md Zain

PPHEP
4. Pembangunan Profesional Staf
(JPL)
1. Pn. Samsiah Kandar (K)
2. Cik Masnirah Saari

3. Pn Zarina Begam bt Abd Kadir

4. Pn. Norashikin bt Ali Hassan

PPHEA
5. Kemahiran Belajar
(JKB)
1. Cik Suraini bt Saaia(K)
2. Pn Laihawi bt Ismail

3. Cik Normala bt Md Nor 

4. En Ahmad HafizZainal Abidin

5. Cik Mimi Haidazatul Zuhanaria bt Haron

PPHEA
6. Penyedia Jadualwaktu Akademik
(JJW)
1. Pn. Kamisah bt Ngalim (K)
2. Pn. Zarina bt Mohd Khalid

3. Pn. Laihawi bt Ismail

4. Cik Syirin Hanim bt Jalis

PPHEA
7. Penyelaras Pengurusan Akademik
(JPA)
1. Pn. Mumtaz Begam Abd Kadir (K)
2. Pn. Norashikin bt Ali Hassan
PPHEA
8. Penylaras Penguatkuasa Disiplin
(UPD)
1. En. Hairul Azri b Tamadun (K)
2. Pn. Zarina Begam bt Abd Kadir
PPHEP
9. Pengadilan Disiplin Kolej
(JDK)
1. Penyelaras U.P.D
2. Kaunselor

3. Ketua Warden

dan Mento berkaitan

PPHEP
10. Jemaah Rayuan Kolej
(JRK)
1. PPHEA
2. KJ Peng. Am & Bahasa

3. KJ Bisnes & Komputer

4. KJ Ekonomi & Statistik

5. KJ Perakaunan

6. Kaunselor (Pemerhati)

PENGETUA
11. Keceriaan dan Kebersihan Kolej
(JKKK)
1. Pn. Alina bt Mahmud (K)
2. Cik Norzaimah bt Mohd Dzin

3. Cik Normala Md Nor

PENGETUA
12. Pendaftaran Pelajar
(JPEN)
1. Cik Amalina bt Mohd Noor (K)
2. Cik Norzaimah bt Mohd Dzin

3. Cik Norhidayah bt Abd Khalid

4. Pn. Masriah bt Mansor

5. Pn Mazafaton bt Mohamad

PPHEA
13. OrentasiPelajar
(JOP)
1. Pn. Kamila Abd Aziz (K)
2. Cik Malaini bt Abd Rahman

3. Cik Syirin Hanim bt Jalis

& Semua mento D1

PPHEP
14. Pembangunan Sahsiah &
Motivasi

(JPSM)

1. Pn. Kamila bt Abd Aziz (K)
2. Cik Norzalewati bt Umar

3. En. Ahmad Hafiz Zainal Abidin

4. En. Nasrul Hakim b Md Jam

PPHEP
15. Promosi & Publisiti Kolej
(JPP)
1. Tuan Pauzi b Tuan Ismail (K)
2. Pn. Kamila Bt Abd Azia
PPHEA
16. Kelab Staf (KSKPMM)
Kekal sehingga mesyuarat agong
PRESIDEN
17. Keselamatan Kolej
(JKK)
1. PPT(Kanan)
2. Pn. Mumtaz Begam bt Abd Kadir

3. Semua warden

PENGETUA
18. Makanan Kolej
(JMK)
1. Pn. Zarina bt Mohd Khalid (K)
2. Cik Nordalilati bt Mohamad 

3. Cik Norzelawati bt Umar

PPHEP

Penasihat Kelab/Persatuan/Badan KolejUtama | Aktiviti | Berita | Felasafah | Kalender | Kelab/persatuan | Kursus | Hari-kelepasan | Syarat-kemasukan | Keputusan-peperiksaan
MPP | Penasihat-akademik | System-pengajian | Rekod-pengetua | Peristiwa | Piagam | Staf-akademik | Staf-pentadbiran | Warden
 

Link:

Laman Halim