Make your own free website on Tripod.com
KPMM
KOLEJ PROFESIONAL MARA MELAKA
Jalan Hang Tuah, 75300 Melaka
Tel: 06-2812011/12
Faks: 06-2812009


Utama | Aktiviti | Berita | Falsafah | Kalender | Kelab/persatuan | Kursus | Hari-kelepasan | Syarat-kemasukan | Peperiksaan
MPP | Penasihat-akademik | System-pengajian | Pengetua | Peristiwa | Piagam | Staf-akademik | Staf-pentadbiran | Warden | IIE Link
 
 

Selamat datang
 

PIAGAM PELANGGAN KPMM

Kami Warga Kolej Profesional MARA Melaka Dengan
Penuh Tekad dan Iltizam Berikrar Dan Berjanji Akan
Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk:-

  1. Memberi perkhidmatan yang cekap, dinamik, amanah serta mesra.
  2. Meningkatkan kecemerlangan pelajar bersesuaian dengan sifat profesional kami iaitu dedikasi, terlatih, berdidiplin, bertanggungjawab dan produktif.
  3. Menyediakan kemudahan pendidikan yang terbaik dan mencukupi serta  persekitaran yang ceria dan selesa.
  4. Sentiasa peka dan responsif ke atas segala keperluan dan kepiawaian pendidikan.
  5. Sentiasa berusaha meningkatkan imej Kolej Profesional MARA Melaka sebagai lambang keutuhan MARA dan Kementerian Pembangunan Usahawan.

 

Link:
Laman Halim
 
IIE Link


Utama | Aktiviti | Berita | Falsafah | Kalender | Kelab/persatuan | Kursus | Hari-kelepasan | Syarat-kemasukan | Peperiksaan

MPP | Penasihat-akademik | System-pengajian | Pengetua | Peristiwa | Piagam | Staf-akademik | Staf-pentadbiran| Warden